โรงเรียนนาแกพิทยาคม  ยินดีต้อนรับ 

"โรงเรียนนาแกพิทยาคม เป็นแหล่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม นำวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี เก่งศิลปะ ดนตรี กีฬา ชุมชนร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ บริหารแบบร่วมทำร่วมคิด เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง"


รอบรั้วเหลือง - แดง

 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  Published by admin - 01 july 2014

  เนื่องในวันที่  1  กรกฎาคม  ของทุกปี  จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โรงเรียนนาแกพิทยาคม จึงได้มีการเดินสวนสนามเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการที่ประเทศไทยได้มีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ

  Read More
 • วันต่อต้านยาเสพติด
  Published by admin - 26 june 2014

  วันที่  26  มิถุนายนของทุกปี  นอกจากจะเป็นวันสุนทรภู่แล้ว  ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  Read More
The 2013 Nebula

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

Competition ready right out of the box.
Perfection is in our nature.

ค่ายคุณธรรม โรงเรียนนาแกพิทยาคม

Read the news Story.
BMX is Back.

โรงเรียนนาแกพิทยาคม

Go school or go home.